las i góryO nas

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna działa w branży ochrony środowiska od 2000 r. Współpracujemy z przedsiębiorcami i samorządami w zakresie obsługi i wsparcia w spełnieniu wymagań przepisów branżowych, a także w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń i zezwoleń środowiskowych. Przygotowujemy proces inwestycyjny dla przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami, ciepłownictwa, energetyki i OZE od etapu wyboru i weryfikacji lokalizacji, przez koncepcje techniczne, analizy finansowe, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, do uzyskania pozwolenia zintegrowanego, pozwoleń sektorowych, uruchomienia i stałej obsługi zarządcy na etapie eksploatacji tych inwestycji. Dla inwestycji związanych z ochroną i inżynierią środowisk pozyskujemy też dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, w tym unijnych i krajowych źródeł, jak POIiŚ, RPO, NFOŚiGW czy WFOŚiGW. Na podstawie przygotowanej przez nas dokumentacji dofinansowanie pozyskało już blisko 100 inwestycji z zakresu gospodarki odpadami, ciepłownictwa i OZE.

Dział obsługi przedsiębiorców obsługuje już ponad 300 podmiotów gospodarczych w zakresie wsparcia w spełnieniu wymogów przepisów ochrony środowiska, przygotowania niezbędnych sprawozdań, raportów i zestawień, prowadzenia ewidencji odpadów, obsługi BDO, przeprowadzania audytów, szkoleń, wsparcia w trakcie kontroli WIOŚ i innych organów ochrony środowiska, a także udzielanie bieżących porad, konsultacji i interpretacji prawnych w zakresie ochrony środowiska.

Obsługujemy i wspieramy też jednostki samorządu terytorialnego w zakresie przygotowania inwestycji samorządowych i opracowania niezbędnych dokumentów w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi.

Nasz dział projektowy pomoże w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji środowiskowej niezbędnej zarówno na etapie procesu inwestycyjnego planowanych przedsięwzięć, jak i zgodnej z prawem eksploatacji zakładów już funkcjonujących. Przygotowujemy wnioski i pełną dokumentację o wydanie m. in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń i zezwoleń odpadowych, pozwoleń wodnoprawnych, pozwoleń i przyjęcia zgłoszeń w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza.

Dysponujemy kadrą ekspercką z zakresu doradztwa formalno-prawnego, technicznego, opracowania analiz finansowych inwestycji, czy przeprowadzenia szczegółowych inwentaryzacji i analiz przyrodniczych.