ikony na tle lasu i niebaDoradztwo i nadzór w zakresie ochrony środowiska

Firma CODEX prowadzi działania wspomagające zarówno przedsiębiorstwa, jak i jednostki samorządowe w zakresie spełniania wymagań prawa ochrony środowiska. Jesteśmy na bieżąco z wszystkimi wymogami prawnymi i środowiskowymi dla wielu branż przemysłu. Oferujemy stałą opiekę, która zagwarantuje wywiązanie się z obowiązków nakładanych na przedsiębiorstwa w dziedzinie ochrony środowiska, co podyktowane jest przez przepisy krajowe i unijne.

Dla każdego przedsiębiorstwa zakres usług będzie się różnił ze względu na charakter prowadzonych działań i rodzaj branży. Naszym zadaniem jest zapewnić kompleksową pomoc i obsługę dostosowane do wymagań danej firmy. Swoim klientom oferujemy szeroki zakres usług doradczych, projektowych i nadzorczych z zakresu ochrony środowiska.

Doradzamy w kwestiach prawnych, projektowych i w opracowaniu wniosków. Pomożemy uzyskać wymagane pozwolenia i zezwolenia oraz dofinansowanie ze środków krajowych lub unijnych do wielu inwestycji bezpośrednio dotyczących gospodarki środowiskowej. Przejmiemy obowiązki związane z opracowaniem programów, prowadzeniem analiz, weryfikacji i raportów.

Z naszą firmą, dbanie o środowisko i przestrzeganie wymogów prawnych stanie się łatwiejsze.

 


Poznaj wszystkie usługi firmy CODEX

kobiety w kamizelkach odblaskowych

Obsługa firm (obsługa przedsiębiorców)

pracownik na tle elektrowni

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

dokument z pozwoleniem

Pozwolenie i zezwolenia z zakresu ochrony środowiska

miasto widziane z góry

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

banknoty i monety na stole

Dofinansowania

wysypisko i łąka

Rekultywacje

mężczyzna wrzucający odpady

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych