tablica informacyjnaPomoc w uzyskaniu dofinansowania dla przedsięwzięć

Oferujemy pomoc w uzyskaniu dofinansowań ze środków unijnych lub krajowych dla przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, gospodarką efektywnością energetyczną oraz odnawialnymi źródłami energii.

W zakresie dofinansowań pozyskiwanych ze środków zewnętrznych w szczególności proponujemy następujące źródła:

  • Fundusze UE,
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • Bank Ochrony Środowiska,
  • Bank Gospodarstwa Krajowego,
  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
  • Fundusze norweskie i EOG.