budynki w mieścieOferta dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Dla Jednostek Samorządu Terytorialnego oferujemy bardzo szeroką ofertę usług, dzięki którym zostaną spełnione wszystkie wymagania z zakresu prawa ochrony środowiska. Wspieramy w zakresie programów ochrony środowiska, projektów, raportów, wniosków i innych obowiązków dotyczących problemów środowiskowych, a także przygotowania inwestycji w zakresie niezbędnych decyzji z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, jak i wsparciu na etapie prowadzenia procesu inwestycyjnego.
 

Oferowane przez nas usługi to w szczególności:

a) W zakresie gospodarki odpadami:

 • wykonywanie rekultywacji składowisk odpadów,
 • przygotowanie kompleksowej dokumentacji,
 • przygotowanie dokumentacji punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, stacji przeładunkowych odpadów, kompostowni, biogazowni i sortowni odpadów, instalacji termicznego przekształcania odpadów,
 • opracowanie rocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,

b) W zakresie opracowań z zakresu ochrony środowiska:

 • wsparcie gmin na etapie procesu inwestycyjnego z punktu widzenia ochrony środowiska,
 • opracowania w zakresie weryfikacji i zmiany obszaru i granic aglomeracji,
 • kompleksowe opracowanie Programów Gospodarski Niskoemisyjnej przeładunkowych odpadów, kompostowni, biogazowni i sortowni odpadów, instalacji termicznego przekształcania odpadów,
 • programy ochrony środowiska i raporty z ich realizacji,
 • prognozy oddziaływania na środowisko,
 • analizy w zakresie sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła oraz pozyskanie dofinansowania i przygotowanie procesów inwestycyjnych dla tych inwestycji,
 • analizy dot. przywrócenia właściwości użytkowych terenów niekorzystnie przekształconych.