Aktualności

Przedstawiamy aktualności przygotowane przez naszych specjalistów, dotyczące najważniejszych zmian w prawie obejmującym procesy inwestycyjne, zarządzanie środowiskiem i wiele innych spraw z dziedziny ochrony środowiska, których przedsiębiorstwa i samorządy zobowiązane są przestrzegać. Opisujemy także interpretacje wielu rozporządzeń dotyczących branży środowiskowej.

 


Przedłużenie ważność decyzji odpadowych do końca 2025 r.

Od 18 października 2022 r. obowiązują przepisy, które pozwalają na przedłużenie do końca 2025 r. ważności zezwoleń i pozwoleń odpadowych (zbieranie, przetwarzanie i wytwarzanie odpadów), których termin obowiązywania kończy się w najbliższym czasie. Aby to zrobić wystarczy na 3 miesiące przed końcem obowiązywania dotychczasowej decyzji złożyć nowy wniosek. Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Rozwiązanie to czasowo rozwiązuje problem czasu uzyskania zezwoleń i pozwoleń odpadowych, które trwają coraz dłużej, m. in. ze względu na wprowadzone w ostatnich latach zmiany przepisów, powodujące dodatkowe obowiązki przedsiębiorców i urzędów w procedurze wydawania tych decyzji.

DPR, EDPR przez BDO dopiero od 2025 r.

Ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu wprowadzono istotne zmiany z punktu widzenia obowiązków w zakresie ochrony środowiska.

Od początku 2023 r. wystawianie i udostępnianie dokumentów i zaświadczeń potwierdzających zbieranie czy przetwarzanie odpadów miało być prowadzone tylko w systemie BDO. Termin ten został jednak kolejny raz przesunięty i do końca 2024 r. dokumenty i zaświadczenia należy nadal sporządzać zgodnie z przepisami dotychczasowymi, tj. w formie papierowej, wg wzorów określonych w obowiązujących rozporządzeniach.

 

Ustawa wiatrakowa coraz bliżej

14 lipca 2022 r. wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2938), który ma m. in. zliberalizować tzw. „zasadę 10H”, która wprowadzona w 2016 r. w praktyce zablokowała inwestycje w farmy wiatrowe w Polsce, a która zakazywała lokalizacji elektrowni wiatrowych w sąsiedztwie zabudowań w odległości mniejszej niż 10-krotność wysokości planowanego wiatraka.