punkt zbierania odpadówPunkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

PSZOK to inaczej Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. To łatwo dostępne miejsce zbiórki odpadów dla wszystkich mieszkańców gminy, gdzie mogą oni pozostawiać odpady komunalne w sposób selektywny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami gminy muszą zapewnić czystość i porządek oaz tworzyć warunki pozwalające na ich utrzymanie.
 

PSZOK musi spełniać dwa warunki:

  • Być łatwo dostępny dla wszystkich mieszkańców gminy,
  • Zapewniać przyjmowanie odpadów, takich jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady zielone, budowlane i rozbiórkowe.


Mając na uwadze przepisy oraz warunki, które PSZOK musi spełniać, oferujemy kompleksowe przygotowanie tego procesu inwestycyjnego. Zadbamy o każdy aspekt lokalizacyjny i projektowy. Do naszych zadań należy:

  • weryfikacja lokalizacji pod względem technicznym i formalno-prawnym,
  • opracowanie koncepcji projektowej, uzyskanie niezbędnych zgłoszeń i programów funkcjonalno-użytkowych,
  • opracowanie pełnej dokumentacji do uzyskania dofinansowania,
  • nadzór i wsparcie podczas budowy.


Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do umiejscowienia bądź wymagań prawnych dotyczących PSZOK-ów, jesteśmy do Twojej dyspozycji.