wzniesienie na polachRekultywacje składowisk — projekty rekultywacji

W naszej firmie oferujemy wykonanie kompleksowej dokumentacji z zakresu rekultywacji dla składowisk przeznaczonych do zamknięcia.
Rekultywacja polega na odpowiednim zabezpieczeniu i ukształtowaniu bryły składowiska, tak by ograniczyć lub zminimalizować negatywny wpływ na środowisko, w tym wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, a także zintegrować składowisko z otoczeniem. Zabiegi minimalizujące oddziaływanie polegają głównie na wyrównaniu i zagęszczeniu złoża składowanych odpadów i docelowym utworzeniu warstwy biologicznie czynnej pokrytej roślinnością.

Zakres wykonywanych opracowań:

  1. Projekt rekultywacji składowiska odpadów wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz kosztorysem.
  2. Inwentaryzacja składowiska odpadów, aktualizacja mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.
  3. Wniosek o wydanie decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów.
  4. Instrukcja prowadzenia składowiska wraz z wnioskiem o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję.
  5. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z opracowaniem karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz raportu, jeśli byłby wymagany.
  6. Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (odzysk w zakresie wykorzystania do prac rekultywacyjnych odpadów).
  7. Operat wodnoprawny wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Wśród gmin dla których opracowaliśmy dokumentację w zakresie rekultywacji składowisk odpadów, można wymienić: Książ Wielkopolski, Krzykosy, Białośliwie, Wartkowice, Okonek, Wyrzysk, Wilczyn, Witkowo, Nekla, Mogilno, Powidz i wiele innych.