mężczyzna trzymający teczkęObsługa firm z zakresu ochrony środowiska

Istnieje wiele wymogów prawnych z zakresu ochrony środowiska, których przedsiębiorstwa zobowiązane są przestrzegać. W przypadku niespełnienia wszystkich wymogów, podczas kontroli nałożone mogą być potężne kary. Dzięki naszej firmie będziesz miał pewność, że wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska w Twojej firmie są przestrzegane, a kontrole przebiegną sprawnie i bez negatywnych konsekwencji.

W przypadku kontroli firmy przez organy kontrolujące, takie jak: Urząd Marszałkowski Województwa, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska czy Starostwo Powiatowe oferujemy swoje uczestnictwo i możliwość wyjaśnienia wątpliwości osób kontrolujących.

Zakres oferowanych usług:

1. Przeprowadzanie kompleksowy audytów firmy.

2. Szkolenia wewnętrzne dla firm lub innych instytucji.

3. Sporządzenie sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, składowanie odpadów).

4. Sporządzanie raportów do KOBiZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami).

5. Opracowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza.

6. Opracowanie zgłoszenia instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

7. Pomoc w przygotowywaniu wniosków w systemie BDO.

8. Sporządzenie sprawozdań odpadowych za pośrednictwem systemu BDO dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa.

9. Prowadzenie jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów.

10. Opracowanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, w przypadku wytwarzania odpadów w związku z eksploatacją instalacji w ilościach powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.

11. Opracowanie programu gospodarki odpadami dla przedsiębiorstw prowadzących świadczenie usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, a także przetwarzania odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych.

12. Sporządzenie sprawozdań w BDO dotyczącego wydanych toreb z tworzyw sztucznych.

13. Sporządzenie sprawozdań w BDO w zakresie opakowań (tzw. OPAK-1, OPAK-2, OPAK-3).

14. Pomoc dla podmiotów wprowadzających po raz pierwszy na rynek polski baterii, akumulatorów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opakowań, samochodów, olejów, smarów oraz opon.

15. Stała opieka doradcy ds. ochrony środowiska.

Dla każdej firmy zakres usługi jest określany indywidualnie. Zachęcamy do kontaktu w celu umówienia się na bezpłatną konsultację.