mężczyzna wypełniający dokumentyRejestr BDO

Czym jest rejestr BDO?

BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, potocznie nazywana bazą danych o odpadach. Każdy wytwórca odpadów oraz wprowadzający po raz pierwszy na rynek polski opakowania, produkty w opakowaniach, baterie, akumulatory, oleje, opony, smary, samochody oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny zobowiązany jest do posiadania numeru BDO. Wielkość prowadzonego przedsiębiorstwa nie będzie miała tutaj większego znaczenia, obowiązek ten tyczy się nawet jednoosobowej działalności gospodarczej. Nawet niewielki sklep oferujący swoim klientom reklamówki powinien wystąpić z wnioskiem rejestrowym do BDO.

Istnieje jednak kilka wyjątków, które zwalniają przedsiębiorców z tego obowiązku. Są to m. in.:

 • wytwórcy odpadów komunalnych,
 • rolnicy władający do 75 ha o ile nie podlegają rejestracji z urzędu,
 • wytwórców odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 • osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne,
 • przedsiębiorca, który będzie wytwarzał tylko odpady o kodach i w ilościach wymienionych w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów,
 • podmiot, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich, baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • transportujący wytworzone przez siebie odpady,
 • przedsiębiorca, który podpisze umowę na świadczenie usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, nie będzie wytwórcą odpadów, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

 

Należy mieć na uwadze fakt, że wpis do BDO stanowi dopiero początek. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności i wpisów w odpowiednich działach przedsiębiorca musi:

 • prowadzić ewidencję odpadów, opakowań, produktów,
 • sporządzać sprawozdania do 15 marca każdego roku,
 • uiszczać opłaty roczne za utrzymanie wpisu w rejestrze,
 • umieszczać numer BDO na dokumentach,
 • aktualizować wpis w rejestrze.

 

Co możemy dla Ciebie zrobić w zakresie BDO?

Rozwiązujemy wszelkie wątpliwości i odpowiadamy na pytania dotyczące rejestru BDO. Oferujemy kompletną usługę outsourcingową, a także doraźną pomoc polegającą na realizacji przez nasze biuro wszystkich procesów i formalności, takich jak:

 • opracowanie wniosku o wpis do rejestru BDO, aktualizacja oraz wykreślenie z rejestru,
 • wystawianie, weryfikacja i ewentualna korekta kart przekazania odpadów (KPO),
 • prowadzenie pełnej ewidencji odpadów (KEO),
 • wykonanie rocznego sprawozdania z wytworzonych, zebranych, przetworzonych odpadów, wprowadzonych na rynek polski opakowań, produktów, baterii i akumulatorów,
 • prowadzenie infolinii z pomocą techniczną i formalno-prawną w zakresie spraw związanych z BDO i gospodarowaniem odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • informujemy o wszelkich zmianach prawnych dotyczących przedsiębiorstwa,
 • przeprowadzamy indywidualne szkolenie w systemie BDO, dostosowane do Państwa potrzeb,
 • przeprowadzamy audyty środowiskowe na terenie Państwa firmy.

Jedocześnie pragniemy przypomnieć, że zgodnie z przepisami prowadzenie działalności bez wpisu do BDO w zakresie, który objęty jest wymogiem uzyskania wpisu do rejestru BDO, jest zagrożone administracyjną karą pieniężną w wysokości od 5 000 zł do nawet 1 000 000 zł.