park z drzewami

Ustawa wiatrakowa coraz bliżej

14 lipca 2022 wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2938), który ma m. in. zliberalizować tzw. „zasadę 10H”, która wprowadzona w 2016 r. w praktyce zablokowała inwestycje w farmy wiatrowe w Polsce, a która zakazywała lokalizacji elektrowni wiatrowych w sąsiedztwie zabudowań w odległości mniejszej niż 10-krotność wysokości planowanego wiatraka.

Projekt przewiduje m. in. iż wymóg uwzględnienia elektrowni wiatrowych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i w odległości co najmniej 500 metrów od zabudowy. Jeśli projekt wejdzie w życie w tej formie, zasady te będą dotyczyć nie tylko nowych przedsięwzięć, ale także istniejących elektrowni wiatrowych, co pozwoli na budowę budynków mieszkalnych na terenach, które przez zasadę 10H były dotychczas z zabudowy wyłączone.