palmy w lesie deszczowym

Przedłużenie ważność decyzji odpadowych do końca 2025 r.

Od 18 października 2022 r. obowiązują przepisy, które pozwalają na przedłużenie do końca 2025 r. ważności zezwoleń i pozwoleń odpadowych (zbieranie, przetwarzanie i wytwarzanie odpadów), których termin obowiązywania kończy się w najbliższym czasie. Aby to zrobić wystarczy na 3 miesiące przed końcem obowiązywania dotychczasowej decyzji złożyć nowy wniosek. Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Rozwiązanie to czasowo rozwiązuje problem czasu uzyskania zezwoleń i pozwoleń odpadowych, które trwają coraz dłużej, m. in. ze względu na wprowadzone w ostatnich latach zmiany przepisów, powodujące dodatkowe obowiązki przedsiębiorców i urzędów w procedurze wydawania tych decyzji.