Codex - Partner w ochronie środowiska

Partner w ochronie środowiska

Inwestycje

Inwestycje

Nasze biuro pomoże Państwu zrealizować inwestycję w zakresie odnawialnych źródeł energii "od A do Z".

Rozpoczynamy od doboru optymalnej technologii i wyboru koncepcji i lokalizacji dla przedsięwzięcia, poprzez przeprowadzenia Państwa przez wszelkie procedury administracyjno - prawne, po uzyskanie środków zewnętrznych na lub preferencyjnych kredytów na dofinansowanie Państwa przedsięwzięcia. Jak każdą poważna inwestycję, tak i inwestycję w energetykę odnawialną należy rozpocząć od wyboru lokalizacji optymalnej ze względów technicznych i logistycznych, ale także formalno - prawnych i środowiskowych. Kluczowymi aspektami będzie tutaj dostępność surowców - biomasy, siły wiatru, wody czy słońca. Sprawą najistotniejszą jest jednak często kwestia możliwości przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i sprzedaży wyprodukowanej energii.

Pomożemy Państwu zrealizować inwestycje obejmujące m.in.:

- ciepłownię lub elektrociepłownię na paliwa alternatywne w tym RDF, preRDF, biomasę, osady ściekowe i in.

- fotowoltaikę i kolektory słoneczne (farmy fotowoltaiczne),

- hydroenergetykę, w tym mała energetyka wodna,

- wykorzystanie biomasy i biogazu (w szczególności budowa biogazowni),

- energetykę wiatrową.

Oferujemy Państwu współpracę i pomoc ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w przygotowaniu i realizacji inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii w Polsce i Europie Zachodniej.