Codex - Partner w ochronie środowiska

Partner w ochronie środowiska

Dofinansowania przedsięwzięć

Dofinansowania przedsięwzięć

Nasze biuro oferuje pomoc w uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych i krajowych dla przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, gospodarką odpadami, efektywnością energetyczną oraz odnawialnymi źródłami energii.

Proponujemy pomoc w pozyskaniu środków zewnętrznych, w szczególności z następujących źródeł:
Fundusze UE
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Bank Ochrony Środowiska
Bank Gospodarstwa Krajowego
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Fundusze norweskie i EOG

Proponujemy pomoc w pozyskaniu środków zewnętrznych, w szczególności z następujących źródeł:

  • Fundusze UE
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Bank Ochrony Środowiska
  • Bank Gospodarstwa Krajowego
  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  • Fundusze norweskie i EOG

Proponujemy pomoc w pozyskaniu środków zewnętrznych, w szczególności z następujących źródeł:Fundusze UENarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejBank Ochrony ŚrodowiskaBank Gospodarstwa KrajowegoPolska Agencja Rozwoju PrzedsiębiorczościFundusze norweskie i EOG