Codex - Partner w ochronie środowiska

Partner w ochronie środowiska

Stacja demontażu

Stacja demontażu

Stacja demontażu pojazdów to zakład zajmujący się przetwarzaniem pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Nasza firma pomoże przy załatwieniu wszystkich formalności związanych z otwarciem stacji demontażu.

  1. Sprawdzenie czy lokalizacja pod stację demontażu jest możliwa.
  2. Opracowanie raportu środowiskowego w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  3. Opracowanie wniosku wraz z operatem wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód (ścieki przemysłowe).
  4. Opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę, a w razie konieczności także zmiana sposobu użytkowania obiektów budowlanych.
  5. Opracowanie wniosku w celu uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

 

Najważniejsze akty prawne:
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. 2005 nr 143 poz. 1206)
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. 2007 nr 128 poz. 892)
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. 2010 nr 198 poz. 1317)
 
Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - tekst ujednolicony (Dz. U. 2013 poz. 1162)

Polecamy Państwu serwis internetowy demontaz-pojazdow.com.pl w którym zamieszczane są praktyczne informacje, m. in. wymagania dla stacji demontażu pojazdów oraz informacje jak stworzyć stację demontażu. W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Najważniejsze akty prawne: 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. 2005 nr 143 poz. 1206 ze zm) - tekst ujednolicony

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - tekst ujednolicony (Dz. U. 2013 poz. 1162)