Codex - Partner w ochronie środowiska

Partner w ochronie środowiska

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Raport oddziaływania na środowisko jest załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. W zależności od rodzaju inwestycji może on być załącznikiem bezwzględnie wymaganym lub też takim, którego wykonanie i załączenie do wniosku może być wymagane na podstawie odrębnej decyzji zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Nasze biuro posiada duże doświadczenie w opracowywaniu raportów środowiskowych i 100% skuteczności w wydanych decyzjach lokalizacyjnych, a duże doświadczenie pozwala wykonać opracowanie w krótkim czasie co wpływa na niższą cenę usługi.