Codex - Partner w ochronie środowiska

Partner w ochronie środowiska

Pozwolenie wodnoprawne

Korzystanie z wód przez przedsiębiorców ma status szczególnego korzystania z wód i wymaga pozwolenia wodnoprawnego. Korzystaniem takim jest w szczególności (podkreślono te, które dotyczyć mogą większej liczby przedsiębiorców):

  1. pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych,
  2. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  3. przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych,
  4. piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych,
  5. korzystanie z wód do celów energetycznych,
  6. korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu,
  7. wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu,
  8. rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych.

Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód jest jednocześnie pozwoleniem na wykonanie urządzeń wodnych służących do tego korzystania.

Nie zwalnia to jednak od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę urządzeń wodnych, jeśli jest ono wymagane przez przepisy prawa budowlanego. Pozwolenie wodnoprawne należy uzyskać zanim będzie się ubiegać o pozwolenie na budowę.

(żródło: http://www.emas.mos.gov.pl).

 

Nasze biuro pragnie zaoferować Państwu opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego bazując się na krótkim czasie opracowania i niskimi kosztach usługi.