Codex - Partner w ochronie środowiska

Partner w ochronie środowiska

O nas

piotr.sadowski@codex.pl

- 604 777 535

- 662 008 778

- 728 351 036

więcej

O nas

O nas

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Sp. J. od 2000 r. współpracuje z samorządami i przedsiębiorcami z branży szeroko pojętej ochrony środowiska, gospodarki odpadami, ciepłownictwa i energetyki, przygotowując projekty, analizy, raporty i koncepcje oraz pozyskując dofinansowanie dla instalacji związanych z gospodarką odpadami, osadami ściekowymi, ciepłownictwem oraz instalacjami produkującymi energię z odnawialnych źródeł energii. Na podstawie przygotowanych przez nasze biuro dokumentów, w ubiegłych latach jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i spółki, w perspektywie finansowej 2014-2020, pozyskały ze środków Unii Europejskiej (głównie POIiŚ i RPO) dofinansowanie dla blisko 100 obiektów i instalacji związanych z gospodarką odpadami.

Pomagamy setkom firm z branży ochrony środowiska spełniać wymagania z zakresu prawa ochrony środowiska, przeprowadzamy wewnętrzne audyty środowiskowe, pełna sprawozdawczość oraz bieżące informacje z zakresu zmian prawnych i wymogów środowiskowych dla różnych branż przemysłu i prowadzenia działalności gospodarczej. Nasza stała opieka pozwoli w pełni wywiązać się z obowiązków z zakresu ochrony środowiska nakładanych na przedsiębiorców przez obowiązujące przepisy prawa krajowego i unijnego.


Zapraszamy do współpracy - tel. kom. 604 777 535 / 662 008 778, e-mail: piotr.sadowski@codex.pl